Super Box XL

Hvis De ønsker yderligere informationer
om vores produkter:

Tel: +49 (0)2133 5064-0

info@thermobil.de


Super Box Chokfrysere Chokfrysere Chokfrysere

Leje i stedet for køb – fordelene!

1. Gør det nemmere at foretage en præcis omkostningsanalyse og kalkulation

 • Lejeomkostningerne dækker en 24 timers service for svigt, vedligeholdelse og reparation.
 • Ingen uventede omkostninger som følge af svigt, vedligeholdelse og reparation.

Lejning betyder: Mest præcis planlægning af fremtidige udgifter.

2. Forbedret kontrol af pengeomløb

 • Ved køb og leasing er der tale om fast definerede anskaffelsesomkostninger, mens reparationer, service, vedligeholdelse, administration og nedskrivninger er ukendte størrelser.
 • Ved betaling af leje er alt indbefattet.

Faste lejeomkostninger gør det nemmere at kontrollere Deres cashflow.

3. Forbedret likviditet

 • Køb eller leasing nedsætter lånegrænsen for Deres virksomhed og reducerer det finansielle spillerum.

Lejning betyder, at De vil få de ønskede investeringsgoder, uden at Deres lånegrænse bliver indskrænket.

4. Kapitalreserver kan udnyttes bedre og mere profitabelt

 • De investerer ikke i investeringsgoder, for eksempelvis for at øge Deres produktionskapacitet.

De får et finansielt spillerum til yderligere investeringer.

5. Øger ikke værdien af driftsaktiverne

 • Lejede anlæg og goder vil ikke øge værdien af driftsaktiverne. Som driftsudgifter kan lejeomkostninger fradrages straks i forhold til indtægterne. Hvis anlæg og goder er blevet købt, er skattemæssige nedskrivninger kun mulige gennem mange år fremover.

Øjeblikkelig reducering af skattemæssige byrder givet øget likviditet.

6. Effektiv service

 • Egen service betyder: Personaleomkostninger, reservedelsomkostninger, lageromkostninger.
 • Fremmedservice betyder: Administrationsomkostninger, variable omkostninger, disponibilitet.

Leje omfatter alle service-, vedligeholdelses- og reparationsydelser. På grund af det store udvalg af identiske produkter kan der som regel bydes på en bedre bedre viden omkring servicering.

7. Reducering af administrative opgaver

 • Lejning betyder: Ingen administration af: Køb, vedligeholdelse, svigt, bortskaffelse.
 • Mindre administration – mindre omkostninger.

8. Ingen investering ved nyprodukter eller kortfristede bestillinger

 • De kan øge Deres kapacitet i løbet af kort tid og kan - uden lang forberedelsestid - realisere kundeønsker, eller præparere Deres produktidéer med hensyn til markedsføring. De investerer ikke i størrelser, så som"for små / for store", men lejer den størrelse, som De har behov for - og dette kan ændres meget hurtigt.

Lejning byder på fleksibilitet, der er nødvendig til Deres innovationer.

9. Ingen ombygning af tilstedeværende bygninger

 • De behøver ikke skaffe plads til en ekstra bestilling inden for de tilstedeværende lokaler eller Deres innovationer. De blokerer ikke de tilstedeværende produktionssteder eller driftsforløb.

At leje hos Thermobil betyder: Hurtig kapacitetsudvidelse på tilstedeværende ledige arealer, der som regel ikke udnyttes på produktiv vis.

mieten Vorteile