Super Box

Hvis De ønsker yderligere informationer
om vores produkter:

Tel: +49 (0)2133 5064-0

info@thermobil.de

Super Box Super Box

Anvendelser

Landbrugsforskning - Oplagring af prøver til forsøgsrækker ved dybkøling i redundant SuperBox

Landbrugsforskning - Væksthus-simulering ved ca. 25°C varmeafledning fra af vækstlamper

Bilindustri - Temperaturprøver på køretøjer hhv. forkonfektionering til klimaprøvestand

Kemiindustri - Opvarmning af væsker i tønder til bedre videreforarbejdning

Kødindustri - Optøningsanlæg til frosset kød til skæring, fremstilling eller hakning af kød- og pølsevarer

Kødindustri - Chokfrysere til nedfrysning af kød

Maskinbygning - Funktionsprøver på komponenter under forskellige klimatiske forhold

Petrokemi - Oplagring af peroxider ved under -20°C i redundante enheder

Farmaceutisk forskning - Klimarum, der opnår maks. +20°C til oplagring af fryseskabe (-80°C)

Farmaceutisk industri - Oplagring af vacciner, insulin og andre farmaceutiske aktivstoffer

Farmaceutisk industri - Klimabox til oplagring af stabilitetsprøver

Farmaceutisk logistik - Distributionslagre og kommissionslager til lægemidler

Farmaceutisk logistik - Chokfrysere til nedfrysning og køling af eutektiske plader til forsendelse af lægemidler i hele verdenTemperaturgesteuerte Anvendelser für Agrarforschung Automobilindustrie Chemieindustrie Fleischindustrie Maschinenbau Petrochemie Pharmazeutische Forschung / Logistik