Super Box XL

Hvis De ønsker yderligere informationer
om vores produkter:

Tel: +49 (0)2133 5064-0

info@thermobil.de


Super Box

Kølecontainere Spørgsmål og svar

FAQ - Almindelige spørgsmål og svar omkring Thermobil


FAQ
Hvorfor kan de aflåselige kølerumsdøre på Eco- og SuperBox også åbnes indefra i lukket tilstand og hvorfor er det ikke muligt på en kølecontainer?

Fordi kølecontainere ud fra deres oprindelige anvendelse er konciperet til transportkøling og ikke til stationære kølelagre. Imidlertid skal stationære kølelagre have denne standard i henhold til EUs sikkerhedslovgivning (og ifølge brancheforeningerne). Hvorfor har Eco- og SuperBox en stærk belysning med nødbelysning til strømsvigt i modsætning til containere? Kølecontainere er konciperet til transportkøling. De oplagrede varer bliver hverken kommissioneret eller ompakket. Her er det tilstrækkeligt med en svag belysning.

FAQ