Super Box XL

Hvis De ønsker yderligere informationer
om vores produkter:

Tel: +49 (0)2133 5064-0

info@thermobil.de


Super Box

Kølecontainere Spørgsmål og svar

FAQ - Almindelige spørgsmål og svar omkring Thermobil


FAQ
Hvorfor har Eco- og SuperBox aflåselige kølerumsdøre med karmvarme og ingen døre med stanglås lige som en kølecontainer?

De aflåselige kølerumsdøre med karmvarme er ikke bare en væsentlig fordel for den daglige håndtering. Døre med stanglåse sørger helt sikkert for en tæt lukning af containeren, men låsestangen kan låse en container neden for lagergulvet. Følgelig skal man først åbne døren og først derefter kan tilkørselsrampen anbringes – hvilket medfører længere laste- og lossetider samt et øget energiforbrug. Herved kan der også være tale om en væsentlig afvigelse af den indstillede temperatur fra ønskeværdien - alt efter temperaturdelta i forhold til udendørsluften. Dørkarmens opvarmning forhindrer frysning af døren.

FAQ