Super Box XL

Hvis De ønsker yderligere informationer
om vores produkter:

Tel: +49 (0)2133 5064-0

info@thermobil.de


Super Box

Kølecontainere Spørgsmål og svar

FAQ - Almindelige spørgsmål og svar omkring Thermobil


FAQ
Hvorfor har Eco- og SuperBox et lavere energiforbrug end en kølecontainer?

Konceptionen af Eco- og SuperBox svarer til den af et muret kølehus. Således er sidevægge, lofter og bunde forsynet med en optimal isolering og lavet af ”ét eneste stykke” på det pågældende samlte areal. Således bliver der opnået k-værdier på ca. 0,19W/m². Til sammenligning: En kølecontainer har en k-værdi på omtrent 0,26W/m². I praksis betyder det: Energibehovet pr. palleplads er reduceret med omtrent 70% i forhold til en kølecontainer!

FAQ